طرح درس والیبال

 

 

طـــرح درس ســــالانــــه

 

 

 

 

 

(مــاهــانـه ، هفتــگی، روزانــه )

 

 

 

 

 

ماهها

هفته ها

روز و تاریخ برنامه

موضوعات و عنوانهای درس

هدفهای کلی درس

فعالیتهای دیگر و موارد لازم

مهرماه

اول

جلسه اول

-         معارفه و آشنایی و بررسی رفتار و روش و سابقه ورزشی و تیمی و تجربه مسابقاتی.

-         خوش آمد گویی به واحد آموزش مدیر و آغاز سال تحصیلی

-          دادن اطلاعات و تذکرات لازمه در زمینه نوع پوشش در ساعات ورزش (کفش و لباس ورزشی)

-          صحبت درباره آمادگی جسمانی

-         شناسایی دانش آموزان و بررسی رفتار ورودی برنامه ریزی تیمی و مسابقاتی

-         تهیه پرونده و شناسنامه ورزشی دانش آموزان

-          ایجاد حس آرامش و اعتماد به نفس کاربرد کفش و لباس مناسب توسط دانش آموزان و جلوگیری از صدمات و حوادث احتمالی (آسیبهای ورزشی)

-          آشنایی دانش آموزان با آن

-         ثبت در دفتر شخصی دبیر

-         مشخص کردن دانش آموزان مشکل دار جسمی و حرکتی و انواع بیماریها در آنها

-         رعایت بهداشت و نظافت البته ورزشی و همچنین رعایت اصول بهداشت فردی و محیطی

-         درک اهمیت آن در فراگیری مهارتها

مهرماه

دوم

جلسه دوم

-         اجرای ارزشیابی تشخیصی

        مشخص کردن برنامه کاری و فعالیتی و آموزشی نیم سال اول (معرفی مطالب آموزشی نیمسال اول)

-         مشخص کردن روال کار در هر جلسه آموزشی، تمرینی

-          مشخص کردن تیمهای کلاسی و مدرسه ای و گروه بندی کلاسها و تعیین سرگروه

-          آشنایی با روشهای کسب و توسعه و اندازه گیری آمادگی جسمانی

-         بررسی وضعیت ورودی و تعیین نقطه شروع آموزش (آشنایی با کلاس و سازماندهی)

-         روش شدن آموزشها و بحثتهای موردنظر و تمرینات و ایحاد آمادگی در دانش آموزان طوریکه موارد آموزشی را بتوانند نام ببرند.

-         شفاف بودن نوع فعالیت در هر جلسه و همچنین رعایت موارد تذکر داده شده در هنگام آموزش و انجام تمرینات

-         مشخص شدن برنامه مسابقاتی و ایجاد شوق و حرارت بیشتر در فراگیری آموزشها و انجام تمرینات برای کسب موفقیت انفرادی یا تیمی

-         دستیابی به موقعیت برتر یعنی تیم مدرسه.

-         ایجاد حس تعاون و همکاری و مشارکت در فعالیتهای ورزشی

-         ایجاد حس مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در فعالیتها خصوصاً ورزشی

-         تهیه تست آزمون تشخیصی

-         استفاده از مطالب تهیه شده توسط خود دانش آموزان و یا دبیر خارج از کلاس

-         وسایل موجود در یک کلاس درس

-         رعایت موارد تذکر داده شده از کلاس هنگام آموزش تا حیاط یعنی هنگام تمرینات (خروج از کلاس بدون مزاحمت برای دیگران و همینطور راهرو و در حیاط مدرسه)

-         تیم مدرسه (تیم منتخب از کلیه دانش آموزان است)

-         گرم کردن کامل بدن قبل از شروع تمرینات و آموزش مهارتها و سردکردن بدن بعد از خاتمه درس مهارت

-         تشویق دانش آموزانیکه تلاش در جهت انجام مسئولیتها دارند.

-         و همچنین استفاده از دانش آموزانی که احترام به قوانین و مقررات را دارند و تلاش برای گسترش آن در بین همه

-         تلاش برای کسب آمادگی جسمانی

مهرماه

سوم

جلسه سوم

        مروری بر مطالب گذشته و آموخته های خود دانش آموز (موارد آموزشی فراگیری شده در سالهای گذشته و آموخته های دانش آموزان)

        آشنایی با بازی والیبال، تاریخچه والیبال، آشنایی با قوانین والیبال، آشنایی با توپ (به طور کلی اطلاعات عمومی در والیبال)

        یادآوری مفاهیم ضروری و اساسی گذشته

        بالا رفتن اطلاعات عمومی در مورد والیبال برای دانش آموزان

        آموزش مقدماتی و پایه ای (دانش آموز باید بتواند معرفی مختصر از والیبال بیان کند) شناخت کامل دانش آموزان از جزئیات والیبال به طور جامع و کامل کردن اطلاعات ناقص احتمال قبلی

        تلاش در جهت توسعه مهارتهای ورزشی دانش آموزان با حجم، نرمی، زبری، وزن و سطح توپ آشنایی می یابند (ارتباط برقرار کردن با توپ) به عبارت دیگر نترسیدن از توپ و احساس کردن آن در دست

-         تهیه خلاصه ای از مفاهیم ضروری گذشته

-         استفاده از خود دانش آموز برای بیان و توضیح مطالب و بیان معلومات

-         وسایل موجود در کلاس (گچ، تخته، ماژیک، وایتبرد)

-         آشنایی با توپ مسئله مهمی است که افراد مبتدی باید بیشتر روی این مسئله کار کنند

-         توپ والیبال

-         تمرینات مربوطه به آن می تواند انفرادی، دو نفره و گروهی باشد.

-         ارزیابی وضعیت جسمانی و حرکتی دانش آموز

 

چهارم

جلسه چهارم

        آشنایی با فضای مناسب برای انجام تکنیکها

         آشنایی با انواع گارد

        ارزشیابی مرحله ای (مستمر)

        یادگیری و توسعه مهارتهای ورزشی

         آموزش فضاها و شناخت دانش آموز از انجام تکنیک صحیح (دانش آموز باید بداند مثلاً پنجه را در چه حدودی باید بزند)

         سنجش پیشرفت تحصیلی و حصول هدفهای آموزشی

-         توپ والیبال

-          انجام عملی آن توسط دبیر در حیاط ابتدائاً و سپس تمرینات گروهی و انفرادی دانش آموزان

-          پیش بینی و تهیه وسایل ارزیابی

 

/ 0 نظر / 18 بازدید